KURUMSAL YÖNETİM
ORTAKLIK YAPISI
ORTAK ADI
SERMAYE (TL)
HİSSE ADEDİ
%
Burda GmbH
9.472.313
9.472.313
48.43
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
8.804.640
8.804.640
45,02
Diğer Ortaklar ve Borsa İstanbul’da işlem gören
1.282.222
1.282.222
6,56
TOPLAM
19.559.175
19.559.175
100
Yukarıdaki tablo 25 Aralık 2017 tarihi itibariyledir.